Onderzoek van AFM bevestigt dat banken jarenlang te hoge boetes voor oversluiten hebben gerekend

Boeterente Boeterente

De AFM heeft vandaag een leidraad gepubliceerd die voorschrijft hoe banken de oversluitboete moeten berekenen.

Online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl heeft 26.500 dossiers doorgerekend en de huidige boeteberekening van banken vergeleken met de berekening volgens de leidraad. Daaruit blijkt dat banken jaarlijks 200 miljoen euro teveel aan boetes aan hun klanten in rekening brengen. Ikbenfrits.nl is de initiatiefnemer van Oversluitclaim.nl dat in september 2016 een collectieve actie is gestart tegen de te hoge oversluitboetes. De leidraad bevestigt het standpunt van Oversluitclaim.

De AFM heeft in opdracht van de minister van financiën onderzoek gedaan naar de boeteberekening bij het oversluiten van hypotheken. De banken mogen volgens de wet geen hogere vergoeding rekenen dan de werkelijk geleden schade. Dit onderzoek heeft geleid tot een leidraad van de AFM die voorschrijft hoe banken de boete moeten berekenen zodat ze voldoen aan de wettelijke norm.

Banken rekenen jaarlijks €200 miljoen teveel aan boetes
De banken hebben altijd beweerd dat de boetes niet te hoog zou zijn. Ikbenfrits.nl heeft aan de hand van 26.500 dossiers de huidige boeteberekening van meer dan 40 banken vergeleken met de berekening volgens de leidraad van de AFM. Hieruit blijkt dat banken gemiddeld €3.020 per persoon teveel aan oversluitboete rekenen. Dit is 13% hoger dan volgens de leidraad van de AFM is toegestaan. Hierdoor incasseren banken jaarlijks ruim €200 miljoen teveel aan boetes.

Nederlandse banken overtreden consumentenwetgeving
Sinds 14 juli 2016 staat uitdrukkelijk in de wet dat de banken geen oversluitboete in rekening mogen brengen die hoger is dan de schade die de bank lijdt. De algemene regels van het consumentenrecht verbood de banken dit vóór die tijd echter ook al. Hierdoor hebben de banken de afgelopen decennia miljarden euro’s extra op hypotheken verdiend.

De banken moeten de teveel geïnde boetes terugbetalen
De AFM heeft sinds 14 juli 2016 de bevoegdheid om er op toe te zien dat de banken niet te hoge oversluitboetes in rekening brengen. De AFM gaat er vanuit dat de banken alle oversluitboetes die betaald zijn vanaf 14 juli 2016 gaan herberekenen. De teveel betaalde boetes moeten terugbetaald worden. Volgens de berekening van Ikbenfrits.nl gaat dit alleen al vanaf 14 juli 2016 om meer dan 139 miljoen euro.

AFM rapport bevestigt gelijk van Oversluitclaim
De leidraad van de AFM is een grote steun voor Oversluitclaim. Oversluitclaim gaat voor al haar deelnemers het geld terugvorderen bij de banken. Dit geldt zowel voor mensen die vóór 14 juli 2016 een boete hebben betaald, als voor de mensen die dat na die datum hebben gedaan. Oversluitclaim eist dat iedereen die schade heeft geleden gecompenseerd moet worden. Consumenten hebben de afgelopen 20 jaar in totaal tussen de 2 en 4 miljard euro teveel aan boetes betaald.

Over  Ikbenfrits.nl   
Ikbenfrits.nl is ben vernieuwende online hypotheekadviseur met als doel het eerlijk en doorzichtig maken van de    hypotheekmarkt. Volgens Ikbenfrits.nl  verdienen huizenbezitters het om te weten hoe hun hypotheek in elkaar zit en    moeten ze de vrijheid en kennis hebben hierin een goede  keuze  te  maken.    Voor    meer    informatie    kijk    op    www.ikbenfrits.nl    .   
   
Over Oversluitclaim
Oversluitclaim is een onafhankelijke organisatie, een initiatief van Ikbenfrits.nl. Haar doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers schade die zij hebben geleden als gevolg van de te hoge boeterente vergoed krijgen. Daarnaast beoogt zij banken te verplichten wettelijke correcte oversluitboetes in rekening te brengen bij hun huidige klanten. Voor meer informatie en inschrijven, kijk op www.oversluitclaim.nl.

terug naar boven