Disclaimer

Disclaimer voor znieuws.nl
znieuws.nl is een handelsnaam van gerrand.nl (Kamer van Koophandel: 16062538) verleent u hierbij toegang tot znieuws.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. znieuws.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
znieuws.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van gerrand.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan znieuws.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij znieuws.nl. Het overnemen van artikelen is slechts toegestaan met bronvermelding en hyperlink naar de website znieuws.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van znieuws.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

×

Schrijf u in voor onze ondernemers nieuwsbrief

Lees onze Privacy Policy & Gebruiksvoorwaarden
U kunt zich altijd weer uitschrijven